2.15 lunge evenwicht

Ga in de lunge positie staan, zie dat je voorste knie niet voorbij je tenen komt en ze mooi boven je voet blijft. Nu ga je met beide armen traag naar links en rechts draaien terwijl je een fles of gewicht vasthoudt.

Opmerkingen: traag uitvoeren, positie goed aanhouden.

Herhalingen: 3×10 herh opbouwen tot 3×20 herh